Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/09/2020 - 07/09/2020

08/09/2020 - 14/09/2020

15/09/2020 - 21/09/2020

22/09/2020 - 28/09/2020

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG DOANH THU BẮN CÁ THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG t*n*a*i* 109,000 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM b*i*9*1*4 98,900 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC v*o*g*n*6 85,607 688
TAY SÚNG LỤC BẢO n*uy*n*ol*y 82,206 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG DOANH THU BẮN CÁ THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG tr**gc*m5* 149,803 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM **ytr*n*50 102,378 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC t*a**nhu 90,390 688
TAY SÚNG LỤC BẢO v*k*a*h*3*0 86,909 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG DOANH THU BẮN CÁ THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG th**hp*a**5 148,802 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM 2**4**9*2*1 148,922 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 1*1*9*7* 146,920 688
TAY SÚNG LỤC BẢO t**t**n*t*u*0*5 130,904 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG DOANH THU BẮN CÁ THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG d*ng*da**d**83 169,380 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM 8*9*3*3*7* 145,203 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC *a*g**ng** 120,384 688
TAY SÚNG LỤC BẢO 1**4**489 98,003 500